Informacja dotycząca ustawowych zmian treści umów

Szanowni Abonenci, zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą zmiany zapisów umów na świadczenie usługi
Internetu, Telefonu i Telewizji.

Informujemy, że z uwagi na wejście w życie w dniu 21 grudnia 2020 r. art. 14 pkt 1-7 i 12 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która swoimi zapisami wprowadza zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., powstaje opowiązek dostosowania zapisów umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych stosowanych przez Dostawców Usług do wymogów przepisów prawa.

Zmiany te wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa.

Zmiany te wprowadzane są ustawą od 21 grudnia 2020 r.

Załączniki (PDF):